ประชาสัมพันธ์ facebook ของกล่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สถจ.ตาก  
 

เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อประสานงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุกับกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สถจ.ตาก ได้สะดวกและเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
จึงขอประชาสัมพันธ์แฟนเพจ กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สถจ.ตาก

--ขอขอบคุณ--

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มิ.ย. 2556 เวลา 10.48 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 792 ท่าน