อบต.ยกกระบัตร มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผช.จพง.สาธารณสุขชุมชน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ธ.ค. 2552 เวลา 12.00 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1661 ท่าน