สำรวจข้อมูลบุคคลากรท้องถิ่นผู้ประสงคืเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่12 ม.ค 2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ม.ค. 2553 เวลา 16.22 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1252 ท่าน