การตรวจเยี่ยมของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ม.ค. 2553 เวลา 10.30 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1132 ท่าน