โครงการประกวดร้องเพลงปลุกใจเทิดพระเกียรติ เพื่อปกป้องสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของจังหวัดตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ม.ค. 2553 เวลา 11.34 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1635 ท่าน