ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มี.ค. 2552 เวลา 10.19 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1062 ท่าน