(เพิ่มเติม) สำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนงปม.โครงการก่อสร้างถนนปลอดฝุ่นนำส่ง CD ให้ จว.15 ม.ค.53  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ม.ค. 2553 เวลา 12.17 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 970 ท่าน