การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มี.ค. 2552 เวลา 10.22 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1076 ท่าน