การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของเทศบาลเมืองตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มี.ค. 2552 เวลา 11.46 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1308 ท่าน