การสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุเพื่อดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มี.ค. 2552 เวลา 13.44 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 870 ท่าน