ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสุตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตฯ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.พ. 2553 เวลา 11.26 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1074 ท่าน