การขยายเวลารับสมัครบุคลากรของ อปท. เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 มี.ค. 2552 เวลา 12.29 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 825 ท่าน