ประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมวิชาการและการจัดแสดงนิทรรศการเทศบาลปิดทองหลังพระ ของสมาคมสันนิบาตเทศบาล  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.พ. 2553 เวลา 15.15 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1181 ท่าน