โครงการวิทยาศาสตร์การแพทย์สู่ชุมชนเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณะสุขที่ 17 ปี 53 ภายในวันที่ 19 ก.พ. 53  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ก.พ. 2553 เวลา 10.07 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1182 ท่าน