ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.พ. 2553 เวลา 12.15 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 983 ท่าน