www.policeadmissino.com
 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปี 2553 รับสมัคร 11 - 25 กพ.53 (ทาง internet)  
 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปี 2553 รับสมัคร 11 - 25 กพ.53 (ทาง internet)
รายละเอียดคลิ๊ก   www.policeadmission.com/

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.พ. 2553 เวลา 12.25 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 2119 ท่าน