จ.ว.ตาก ขอความร่วมมือในการเผยแพร่การรับบริจาคศูนย์รวมน้ำใจชาวไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยเฮติ จ.ว.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.พ. 2553 เวลา 18.21 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 913 ท่าน