ด่วนที่สุด แบบฟอร์มแก้ไขโครงการไทยเข้มแข็ง 2555 (สำหรับ อปท. ที่ต้องการแก้ไข)  
 

แบบฟอร์มแก้ไขโครงการไทยเข้มแข็ง 2555 (กำหนดให้ใช้แบบของจังหวัดเท่านั้น) สำหรับ อปท. ที่ต้องการแก้ไข แล้วส่งไฟล์ให้จังหวัดทาง Local_6301@hotmail.com ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 (ผู้รับผิดชอบ คุณอาร์ท สนง.สถจ.ตาก)

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.พ. 2553 เวลา 11.03 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1239 ท่าน