จังหวัดตาก ขอประชาสัมพันธ์การสรรหาคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเต (คพข.)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.พ. 2553 เวลา 16.46 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 902 ท่าน