ความเคลื่อนไหวการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เทศบาลเมืองตาก ประจำวันที่ 2 เม.ย. 52  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 เม.ย. 2552 เวลา 14.06 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1000 ท่าน