รายละเอียดกานโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท. เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มี.ค. 2553 เวลา 11.48 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1127 ท่าน