พิธีแต่งตั้งเจ้าคณะอำเภอวังเจ้า  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 เม.ย. 2552 เวลา 07.01 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1076 ท่าน