โรงแรมเวียงตาก ให้การสนับสนุนน้ำสะอาด สำหรับอุปโภค-บริโภค  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 มี.ค. 2553 เวลา 14.19 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1000 ท่าน