ประกาสรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการ อบจ. พนักงานท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 มี.ค. 2553 เวลา 14.30 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1298 ท่าน