พิธีเปิดการสัมมนาเครือข่ายผู้ดูแลเด็ก จังหวัดตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 เม.ย. 2553 เวลา 17.45 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1453 ท่าน