การแจกจ่ายเบี้ยสวัสดิการผู้สูงอายุฯ จังหวัดตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 เม.ย. 2552 เวลา 08.42 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 957 ท่าน