การเปิดอาคารที่ทำการหลังใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 เม.ย. 2552 เวลา 07.01 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 982 ท่าน