โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ไทยเข้มแข็ง) วันที่ 26 เม.ย. 53  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 เม.ย. 2553 เวลา 16.07 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1199 ท่าน