เปลี่ยนแปลงกำหนดส่งประวัติและผลงานคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 เม.ย. 2553 เวลา 15.31 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 913 ท่าน