สำนักงาน ก.พ.รับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 เม.ย. 2553 เวลา 12.50 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1554 ท่าน