แจ้งการหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 พ.ค. 2553 เวลา 09.54 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1034 ท่าน