พิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันบรมราชาภิเษกครบ 60 ปี  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 พ.ค. 2553 เวลา 16.08 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1130 ท่าน