รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล อบต.แม่ตื่น  
 

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นเรื่อง

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 พ.ค. 2553 เวลา 14.03 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1336 ท่าน