รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล อบต.ท่าช้าง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 พ.ค. 2553 เวลา 13.43 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1314 ท่าน