รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ทต.พลับพลานานายณ์  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 พ.ค. 2553 เวลา 13.45 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1182 ท่าน