รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล อบต.ข่องแคบ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 พ.ค. 2553 เวลา 13.46 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1302 ท่าน