รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล อบต.เกาะตะเภา จ.ตาก  
 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถินจังหวัดตาก  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นเรือง

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 พ.ค. 2553 เวลา 16.44 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 2105 ท่าน