รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น ทต.แม่จะเรา จ.ตาก  
 

ทั้งนี้  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นเรื่อง

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 พ.ค. 2553 เวลา 17.02 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1758 ท่าน