ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนชื่อองค์การบริการส่วนตำบลบ้านหมอ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขึดขิน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 พ.ค. 2553 เวลา 15.36 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1014 ท่าน