รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล อ.ท่าสองยาง จ.แม่อุสุ  
 

ทั้งนี้  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไ้ด้ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นเรื่อง

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 มิ.ย. 2553 เวลา 09.37 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1225 ท่าน