รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ทต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย  
 

ทั้งนี้  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก  หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นเรื่อง

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 มิ.ย. 2553 เวลา 10.47 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 2098 ท่าน