รับโอนข้าราชการอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 พ.ค. 2552 เวลา 11.35 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1090 ท่าน