รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล อบต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  
 

ทั้งนี้  สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นเรื่อง

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 มิ.ย. 2553 เวลา 14.14 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1382 ท่าน