รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล อบต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน  
 

ทั้งนี้  สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นเรื่อง

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 มิ.ย. 2553 เวลา 14.17 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 2906 ท่าน