รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ อบต.พบพระ อ.พบพระ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มิ.ย. 2553 เวลา 10.46 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1155 ท่าน