รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล อบต.พบพระ อ.พบพระ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มิ.ย. 2553 เวลา 10.50 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1942 ท่าน