รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 มิ.ย. 2553 เวลา 13.58 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1162 ท่าน