กำหนดการอบรมโครงการอบรมความรู้เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ ส.อปท. รุ่นที่ 2 วันที่ 12-14 ก.ค. 53  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ค. 2553 เวลา 09.13 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1199 ท่าน