สถ.จ.ตาก มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อรถกวาดขนาดเล็ก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 พ.ค. 2552 เวลา 21.25 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 946 ท่าน