รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น อบต.สะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ค. 2553 เวลา 15.40 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 835 ท่าน